Skrevet den

Forskellene mellem industriopvaskemaskine og alm. husholdningsmaskiner

En industriopvaskemaskine skal i løbet af en vaskeproces skylle opvasken af med varmt vand på minimum 80 grader.  Dette er et krav fra fødevaremyndighederne for at sikre at fleste muligt bakterier dræbes i processen.

Der findes to typer af industrielle opvaskemaskiner. En hurtigopvasker og en alm. industriopvasker med tørrefunktion.

Alm. industriopvasker m/ tørefunktiopn og vasketid ca. 30-45 min

Maskinen minder meget om en maskine, som findes i husholdningen derhjemme. Denne vasker på typisk 30-45 minutter og har opbygning indvendigt med alm. udtrækskurve, som du kender det derhjemmefra. Disse maskiner har tørrefunktion og opvasken er således helt tør når den kommer ud. En maskine som denne bliver produceres af Miele og Asko Vøllund og egner sig bedst til mindre behov.

Disse maskiner leveres ofte ligeledes med intern blødgøring / afkalkning i form alt salt, som det kendes fra privaten.

Hurtigopvasker med opvasketid på ca- 2-5 minutter

Hurtigopvaskemaskinerne vasker typisk op på 2-5 minutter. Dette kan lade sig gøre ved at maskinen, når den tændes, fylder et vaskekar med typisk mellem 10-30 liter vand. Dette vand opvarmes og genbruges af vaskepumpen, som spuler servicen rent med meget højt tryk. I slutningen af en vaskeprocess tager maskinen herefter 2-4 liter rent vand ind i vaskekammeret – det rene vand er 80 grader eller derover – og herved udskiftes vandet løbende.

Idet vandet genbruges og således først er total udskiftet ved ca. hver 10-30 vask, kræver det også at der skylles af for at kunne opnåes et god vaskeresultat.

Den meget korte vasketid øger kravet til at alt skal gå op i en højere enhed:

 • Korrekt dosering af sæben, så opvasken bliver ren
 • Korrekt dosering af afspændingsmidlet, så opvasken er delvist tør / bliver det efter at have stået udenfor maskinen i ca. 1 minut
 • Afkalkningssysten, enten internt eller eksternt for maskinen
 • At opvasken skylles af inden den vaskes
Skrevet den

Afkalkning / blødgøring af vandet, en vigtig del af en ren industriopvask

Afkalkning / blødgøring af vandet, en vigtig del af en ren industriopvask

Har man aldrig haft med industriopvask at gøre, er det de færreste der tænker over vigtigheden (og behovet) for afkalknings af vandet i en industriopvaskemaskine. I modsætning til husholdningsopvaskemaskinerne er det ikke en selvfølge at hurtigopvaskemaskinerne har intern afkalkningsanlæg.

VANDETS KVALITET OG HÅRDHED har stor betydning:

 • Ved hård vand (med meget kalk), nedsættes effekten af sæbe og afspændingsmiddel, og dermed skal langt mere sæbe og afspændingsmiddel benyttes.
 • Ved kalkholdigt vand vil der også dannes kalkaflejringer i maskinen og på opvasken. Dette giver en dårlig opvask og forkortet levetid for maskinen.

Valget mellem en maskine med internt eller eksternt afkalkningsanlæg er dog ikke så simpelt, som det lyder. På grund af den meget lave opvasketid på kun 2 minutter, har industriopvaskemaskinerne med internt afkalkningsanlæg ikke samme effektivitet, som i husholdningsmaskinerne. Det betyder i praksis at vi fraråder brug af intern afkalkningsanlæg i maskinerne såfremt vandets hårdhedsgrad er over 15. Er man i nærheden af en hårdhedsgrad på 15, skal man overveje om en maskine med intern afkalkning er den rigtige løsning. I Århus, Odense, København, Aalborg og omegn fraråder vi således denne type maskine.

Maskiner med internt afkalkningsanlæg er billige i drift fordi afkalkning sker ved hjælp af alm. opvaskesalt. Desuden er disse maskiner billigere at erhverve sig end en maskine + eksternt afkalkningsanlæg. Har man et eksternt afkalkningsanlæg i forvejen, vil det ofte kunne genanvendes.

Maskinerne med internt afkalkningsanlæg findes i to typer:

 •  – Manuel regenerering (afkalkning / produktion af saltlage), som skal gøres for hver 15-35 vask afhængig af vandets kalkindhold. Denne type afkalkning finder du på Omniwash og Kromo maskinerne. Man trykker på en knap, når maskinen bipper, hvorefter en regenerering startes. Processen tager ca. 20-30 minutter før den er færdig og maskinen er klar til brug igen.
 •  – Automatisk regenerering. Maskinen tager ca. 15-20 sekunder længere pr. vask, men sikrer automatisk afkalkning af vandet ved hver vask. Således bliver der ingen lange driftstop.

Eksternt afkalkningsanlæg – den bedste, men også dyreste løsning – der findes 3 forskellige typer: 

 •  – Et afkarboniseringsanlæg er en flaske, som kobles mellem vandhanen og opvaskemaskinen. Den er kendetegnende ved at ligne en “dykkerflaske”. Anlæggene består af en enkelt glasfibertank, der indeholder 2 typer kationfiltermasse. Råvandet ledes gennem filterets ionbytter, som reducerer vandets indhold af calcium- og magneciumforbindelser, hvorved vandet delvis afsaltes. Afkarboniseringsanlægget fungerer fuldautomatisk og når flasken er ved at være tom, bestiller den selv en påfyldning via den smarte SMS funktion. Anlægget giver en rigtig god vandkvalitet og en god opvask. Afkarboniseringsanlægget kan købes eller lejes og er den billigste i investering, når der snakkes eksternt afkalkningsanlæg.
 •  – Eksternt saltanlæg. Et eksternt saltanlæg er billig i drift. Vandet afkalkes via en saltfiltrering og eneste ingrediens er salt. Beholderen regeneres (laver en afkalkende saltlage), med automatisk med jævne mellemrum ud fra et interval, som justeres efter behov. Det eneste du skal sørge for at er huske påfyldningen af salt fra tid til anden.
 •  – Osmoseanlæg er en større investestering, men også den forkromede løsning. Løsningen sikrer dig den PERFEKTE vandkvalitet og glas uden streger fra kalk eller andre mineraler. Vinbarer, gourmetspisesteder mv. anbefales et osmoseanlæg der, til trods for en større investering, hurtigt er tjent hjem i besparelser på timeløn til efterpudsning af glas mv.

 

 

Skrevet den

Den rigtige dosering af sæbe og afspændingsmiddel

For at få en ren opvask, skal man ikke bare have en god industriopvaskemaskine, maskinen har enormt kort tid til at udføre en opvask – ofte kun 2 minutter – derfor er det vigtigt at alle faktorer spiller sammen. En af de væsentlige faktorer er at have den korrekt dosering af sæbe og afspændingsmiddel.

SÆBE OG AFSPÆNDING – den korrekte dosering:

Der kan ikke skrives noget ensidigt omkring den korrekte mængde af sæbe og afspændingsmiddel. Det skyldes at mængden afhænger af producenten, med andre ord hvor koncentreret / fortyndet det er. Desuden afhænger virkningsgraden af den vandkvalitet, som vandet til maskinen har. Er der tale om hårdt / kalkholdigt vand, vil dette betyde en væsenlig forøgelse af brugen af sæbe og afspændingsmiddel.

Køber du KPA KEMI sender vi en sæbeteknikker ud på jeres adresse og indstiller sæbe og afspændingsmiddel til jeres maskine og vandkvalitet. Så får i det bedste resultat.

Man kan også selv forsøge at regulere sin sæbe og afspænding inde. Der er ikke noget farligt i at gøre det – men det kan kræve et par justeringer hen af vejen.

Et par hovedregler er: 

 • For meget sæbe i maskinen giver skum
 • For lidt sæbe giver en mangelfuld rengøring.
 • For meget afspændingsmiddel giver streger på glassene og de kan virke fedtede.
 • For lidt afspændingsmiddel giver en våd / fugtig opvask.
 • Kalkholdigt / hård vand kræver langt mere sæbe og afspændingsmiddel end blødgjort vand (og kræver oftest sæbe med KALKBINDER ELLER KLOR)
 • BRUG IKKE SÆBE, SOM IKKE ER FORBEREDT TIL INDUSTRIOPVASKEMAKINER

 

Ved køb af KPA KEMI, giver en gratis indregulering og justering af din industriopvaskemaskine til jeres vandkvalitet og behov – PÅ JERES ADRESSE!: 

Skærmbillede 2015-08-29 kl. 17.48.43

 

Skrevet den

Gode råd, når industriopvaskeren er taget i brug

Gode råd til Professionelle opvaskemaskiner

For at få en ren opvask, skal man ikke bare have en god industriopvaskemaskine. Der er en lang række faktorer som også spiller ind. Hurtigopvaskemaskinerne, som typisk vasker op på ca. 2 minutter, har ikke lang tid til at opløse madrester mv. Det er derfor afgørende, at alle brugere af maskinen er opmærksom på forskellene fra den private husholdningsopvaskemaskine, som tager væsentligt længere om at vaske op – og deraf har længere tid til at opløse madrester. Nedenfor har vi lavet en guide til hvordan du får en ren opvask og den bedste oplevelse med din industriopvasker.

SKYL OPVASKEN:

 • Afskyl opvasken for skidt og snavs før det kommer i maskinen
 • Skyl ikke rent i vand varmere end ca. 40 grader, så brænder snavsen fast
 • Ved genstridige madrester skal der iblødsættes før opvask

VASKEARME OG PUMPER:

 • Sørg for at vaskearmene har fri passage og kan køre rundt.
 • Er der ikke tryk nok på vandet kan det betyder at de ikke kører tilstrækkeligt rundt. Kig i maskinens manual for at se korrekt vandtryk.
 • Tjek at dysserne i vaskearmene ikke er tilstoppede af skidt og snavs eller kalk
 • Sørg for at filtre i bunden af opvaskemaskinen ikke er dækket af skidt og snavs, maskinens vaskepumpe suger vand fra vaskekarret under opvask. Er fitrene helt eller delvist tilstoppede, vil dette nedsætte vaskepumpens spuletryk og forringe opvasken.

AT SÆTTE OPVASK I MASKINEN:

 • Sørg for at bruge de korrekte bakker: Tallerken, Glas eller neutral (til skåle mv.)
 • Sørg for ikke at blokere vandmængden fra spulearmene ved eks. at ligge fade og tallerkener ned.